Cửa Lò: Tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước ngành GD – ĐT

Đăng ngày 18/03/2015

Chiều ngày 18/3/2015, Thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước ngành GD-ĐT giai đoạn 2010 – 2015, và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020.

GD

 

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua” trong những năm qua ngành GD – ĐT Thị xã Cửa Lò đã tổ chức hiệu quả nhiều phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức viên chức lao động và học sinh trong ngành. Bên cạnh phong trào thi đua “Dạy tôt, học tốt”, phong trào thi đua xây dựng nhà trường “Xanh – Sạch – Đẹp” tiếp tục triển khai. Đặc biệt, ngành giáo dục đã tích cực chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động đã thực sự phát triển trong toàn ngành, tác động mạnh mẽ vào ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên nhân viên, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, chất lượng giáo dục đào tạo ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của Thị xã.

GD1

Dịp này, đã có 2 tập thể và 9 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015, Đồng thời ngành GD – ĐT Thị xã tiếp tục phát động phong trào trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020 trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành./.

Mỹ Hạnh – Thanh Bình