Sở Tài chính công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý, điều hành ngân sách thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 05/11/2021

Sáng ngày 5/11, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Doãn Tiến Dũng đã tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra Sở Tài chính tỉnh Nghệ An về công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý và điều hành ngân sách năm 2020 tại thị xã Cửa Lò. Dự buổi công bố quyết định thanh tra có các đồng chí: Hồ Nghĩa Đức – Chánh thanh tra Sở Tài chính; Nguyễn Hoa Kiều – Phó chánh thanh tra Sở Tài chính- Trưởng đoàn thanh tra cùng các thành viên đoàn thanh tra của Sở Tài chính; Lãnh đạo và kế toán của các đơn vị được thanh tra của thị xã Cửa Lò.

 

Theo đó, Đoàn thanh tra đã công bố quyết định và kế hoạch thanh tra công tác quản lý và điều hành ngân sách một số đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị dự nghiệp và các phường trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Thời kỳ thanh tra là năm 2020 và các thời kỳ có liên quan. Thời gian thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Chánh thanh tra Sở tài chính Hồ Nghĩa Đức khẳng định đây là cuộc thanh tra định kỳ nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí nhà nước của thị xã. Qua thanh tra, đoàn sẽ làm rõ những ưu, khuyết điểm (nếu có) nhằm nâng cao năng lực quản lý tài chính tại đơn vị.

Thay mặt UBND thị xã Cửa Lò, đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã thống nhất với Quyết định và kế hoạch của Thanh tra Sở tài chính. Đồng chí đề nghị các đơn vị được thanh tra cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu phục vụ theo yêu cầu của Đoàn thanh tra. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã làm đầu mối trong việc kết nối với các đơn vị được thanh tra, tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn thanh tra thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, đúng tiến độ, mục đích và yêu cầu đã đề ra.

Dương Tân – Duy Quý