UBND thị xã Cửa Lò giao ban định kỳ tháng 11/2021

Đăng ngày 05/11/2021

Sáng ngày 5/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã, UBND thị xã Cửa Lò đã tổ chức phiên họp giao ban nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2021. Dự họp còn có các đồng chí phó chủ tịch UBND thị xã, lãnh đạo các phòng, ban, ngành và UBND các phường.

 

Trong tháng 10, UBND thị xã đã chỉ đạo, triển khai các biện pháp linh hoạt để kiểm soát, ứng phó dịch bệnh gắn với phát triển kinh tế theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Mọi hoạt động trên địa bàn bảo đảm đúng kế hoạch đề ra, bảo vệ thành công dự toán ngân sách năm 2022. Kinh tế, xã hội phát triển đúng định hướng và đạt nhiều kết quả. Rà soát, phân hạng và lựa chọn 7 sản phẩm đạt từ 3 – 4 sao tham dự OCOP cấp tỉnh; Hoàn thiện dự án xây dựng điểm đến tại phường Nghi Thuỷ; Tập trung đền bù giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, triển khai hoàn thành xây dựng kế hoạch đâú giá đất giai đoạn 2022 – 2025. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 67 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính, phòng chống dịch bệnh, phòng chống lụt bão, an ninh quốc phòng tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Ổn định nề nếp học tập đúng quy định của Sở GD – ĐT trong điều kiện dịch bệnh. Các chính sách an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong tháng qua có 19 nội dung công việc tại các thông báo kết luận thị xã giao các đơn vị liên quan đến nay vẫn chưa hoàn thành;  Một số phường trọng điểm về du lịch gặp khó khăn về thu ngân sách; Một số thủ tục hồ sơ giải quyết cho người dân còn chưa đúng hạn; Công tác tuần tra, xử phạt các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19 còn chưa nghiêm…

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị tiếp tục tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Mỗi đơn vị phải cần có kế hoạch cụ thể triển khai phòng, chống dịch trong tình hình mới theo Nghị quyết 128/NQ-CP. Kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư tại các địa phương; Tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch. Tiếp tục phủ rộng vắc xin phòng Covid-19 cho toàn dân, rà soát tránh bỏ sót đối tượng. Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã cho rằng, tình hình dịch bệnh tại các địa bàn lân cận thị xã đang có nhiều diễn biến phức tạp, đề nghị cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở không chủ quan, lơ là, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, đồng chí chủ tịch UBND thị xã cũng đề nghị các đơn vị liên quan triển khai sớm công tác chỉnh trang đô thị theo kế hoạch đã được phê duyệt, triển khai sản xuất vụ xuân, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả; Rà soát hồ sơ, quảng bá thương hiệu của 7 sản phẩm được chọn tham dự OCOP cấp tỉnh.Tập trung thu ngân sách, thuế đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra; Quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, đẩy mạnh cải cách hành chính. Chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường, xây dựng phương án xoá bỏ các điểm chờ rác tại phía đông đường Bình Minh; Tổ chức tuyên truyền ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tạo không khí vui tươi, thiết thực ý nghĩa trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Dương Tân – Duy Quý