Sẽ tổ chức hội trại kỷ niệm 28 năm thành lập TX Cửa Lò: 29/8/1994- 29/8/2022

Đăng ngày 05/08/2022