Sáng nay: 8/2, Cửa Lò ghi nhận thêm 61 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2

Đăng ngày 08/02/2022

Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 07/02/2022 đến 06h00 ngày 08/02/2022), Cửa Lò ghi nhận: 61 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2, trong đó có 14 ca cộng đồng gồm:


1. BN NTM,Nữ, sinh 1993. Địa chỉ: khối 1, Thu Thủy, Thị xã Cửa Lò. Ngày 7/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
2. BN TTK,nữ, sinh 1988. Địa chỉ: khối 3, Thu Thủy, Thị xã Cửa Lò. Ngày 7/2 BN có triệu chứng ho, sổ mũi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
3. BN NHM,, sinh 2003. Địa chỉ: khối 3, Thu Thủy, Thị xã Cửa Lò. Ngày 7/2 BN có triệu chứng đau đầu, sổ mũi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
4. BN VĐN,Nam, sinh 1991. Địa chỉ: khối 1, Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò. Ngày 7/2 BN có triệu chứng rát họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
5. BN NTD ,Nữ, sinh 1989. Địa chỉ: khối 1, Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò. Ngày 7/2 BN có triệu chứng đau đầu, mệt mỏi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
6. BN LTN,Nữ, sinh 1988. Địa chỉ: khối Vĩnh Tiến, Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò. Ngày 7/2 BN có triệu chứng ho, sổ mũi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
7. BN TTL,Nữ, sinh 1975. Địa chỉ: khối Hải Nam, Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò. Sáng ngày 7/2 BN đến TTYT Cửa Lò khám bệnh và làm test nhanh cho kết quả dương tính.
8. BN MTĐ,Nam, sinh 1995. Địa chỉ: khối 2, Thu Thủy, Thị xã Cửa Lò. Ngày 7/2 BN có triệu chứng rát họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
9. BN VTP,Nam, sinh 1992. Địa chỉ: khối yên Đình, Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò. Ngày 7/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT test nhanh có kết quả dương tính.
10. BN PTN,Nữ, sinh 1970. Địa chỉ: khối Bình Minh, Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò. Ngày 7/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT test nhanh có kết quả dương tính.
11. BN VTV,Nữ, sinh 1955. Địa chỉ: khối yên Đình, Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò. Ngày 7/2 BN có triệu chứng đau rát họng, mệt mỏi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
12. BN NTH,Nữ, sinh 1986. Địa chỉ: khối Bình Minh, Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò. Ngày 7/2 BN có triệu chứng đau rát họng, mệt mỏi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
13. BN DTL,Nữ, sinh 1977. Địa chỉ: khối Đoàn Kết, Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò. Ngày 7/2 BN có triệu chứng ho, rát họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
14. BN DVC,Nam, sinh 2005. Địa chỉ: khối Đông Tiến, Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò. Ngày 7/2 BN có triệu chứng sốt, mệt mỏi nên đên TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
Tổng hợp từ CDC Nghệ An