Sáng 24/8, Nghệ An có 26 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, một nửa đã được cách ly từ trước

Đăng ngày 24/08/2021

Trong 12 giờ qua (từ 18h00 tối 23/8 đến 06h00 sáng 24/8), Nghệ An ghi nhận 26 ca dương tính mới với COVID-19. Trong đó, có 13 ca cộng đồng, 13 ca đã được cách ly tập trung trước đó. 

Cụ thể như sau:

1. H.T.N nữ, sinh 1988. Nghề Nghiệp: Buôn bán cá tại chợ Nghi Thủy. Địa chỉ: Nghi Thuỷ, Cửa Lò.
2. M.H.B.Tr, nữ, sinh 2005. Nghề Nghiệp: Học sinh. Địa chỉ: Nghi Thuỷ, Cửa Lò. BN là con và là F1 BN H.T.N. được công bố cùng lúc.
3. N.T.Y, nữ, sinh 1968. Nghề nghiệp: Buôn bán. Địa chỉ: Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.L. đã được công bố trước đó.
4. H.V.T, nam, sinh 1965. Nghề nghiệp: Buôn bán giò chả nhập chợ Quang Trung. Địa chỉ: Lê Mao, TP Vinh.
5. H.T.K, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Lê Mao, TP Vinh. BN là con và là F1 BN N.T.T đã được công bố trước đó.
6. N.T.M, nữ, sinh 1947. Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 BN Đ.T.B. đã được công bố trước đó.
7. V.T.H, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: Cửa Nam, TP Vinh. BN là con gái và là F1 BN V.T.X.
8.H.T.T, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN P.T.L. đã được công bố trước đó
9.Đ.T.C, nữ, sinh 1953. Địa chỉ: Diễn Vạn, Diễn Châu. Ngày 9/8 BN từ TP HCM về Nghệ An.
10.N.H.H, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Nghi Thạch, Nghi Lộc. BN là F1 BN Đ.T.M.H đã được công bố trước đó.
11.P.T.C, nữ, sinh 1981. Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: Hưng Nghĩa, Hưng Nguyên. BN là F1 BN V.T.G. đã được công bố trước đó.
12.N.T.A, nam, sinh 1985. Nghề nghiệp: Viện kiểm sát Nam Đàn. Địa chỉ: Nam Đàn. BN là F1 BN N.T.T.M đã được công bố trước đó.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân phường Lê Mao, TP Vinh.
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân phường Lê Mao, TP Vinh.

13.BN N.T.H, nữ, sinh 1996. Địa chỉ:  Hưng Bình, TP Vinh. Nghề nghiệp: Buôn bán thịt tại chợ Quang Trung. BN là F1 BN Đ.V.S. đã được công bố trước đó.
14. Đ.T.Q.A, nữ, sinh 1991. Nghề nghiệp: Giáo viên. Địa chỉ: Đông Vĩnh, TP Vinh. BN là giáo viên Trường mầm non Phú Thành tại Hưng Thành, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN Đ.V.S. đã được công bố trước đó.
15.N.V.Ng nam, sinh 1960. Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: Vinh Tân, TP Vinh. BN là F1 của BN B.T.O. đã được công bố trước đó
16..Q.K, nam, sinh 1952. Địa chỉ: Hồng Sơn, TP Vinh. BN là F1 của BN L.T.H đã được công bố trước đó.
17. L.T.G, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Hồng Sơn, TP Vinh. BN là F1 của BN L.T.H. được công bố trước đó.
18. L.T.K.Ng, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Hồng Sơn, TP Vinh. BN là F1 của L.TH đã được công bố trước đó.
19. V.T.N, nữ ,sinh 1959. Địa chỉ: Lê Lợi, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.Th. đã được công bố trước đó.
20.N.T.L.D, nữ, sinh 2000. Nghề nghiệp: Bán quán. Địa chỉ: Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 BN N.M.L. đã được công bố trước đó. Ngày 21/8 BN được cách ly tại KS Mường Thành Thanh niên.
21. L.T.H.Đ, nam, sinh 2015. Địa chỉ: Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 BN L.T.Ng đã được công bố trước đó.
22. Q.T.H, nam, sinh 2002. Nghề nghiệp: Sinh Viên. Địa chỉ: Nghi Phú, TP Vinh. BN là Sinh Viên Trường CĐ Việt Hàn.
23. N.T.D, nữ, sinh1995. Nghề nghiệp: Buôn bán. Địa chỉ: Lê Mao, TP Vinh. BN là F1 của BN P.T.K.C. đã được công bố trước đó.
24. N.T.H, nữ, sinh 1996. Nghề nghiệp: Bán hàng online. Địa chỉ: Hưng Bình, TP Vinh.
25.N.T.H.H, nữ , sinh 1999. Địa chỉ Hưng Bình, TP Vinh. Nghề nghiệp: Tự do.
26. T.Th.T, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: Sơn Hải, Quỳnh Lưu. BN từ Bình Dương về Quỳnh Lưu.
Như vậy, tính từ ngày 13/6 đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 993 camắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 272, Quỳnh Lưu: 142, Yên Thành: 110, Kỳ Sơn: 55, Diễn Châu: 73, Tương Dương: 29, Nghi Lộc: 51, Hưng Nguyên: 36, Quế Phong: 35, Nam Đàn: 39, Hoàng Mai: 20, Cửa Lò: 26, Tân Kỳ: 22, Anh Sơn: 13, Đô Lương: 17, Con Cuông: 12, Quỳ Hợp: 13, Thanh Chương: 13, Thái Hòa: 06, Nghĩa Đàn: 08, Quỳ Châu: 01.

Liên quan đến 26 ca mắc mới phân bổ ở 7 địa phương: TP Vinh: 18, Cửa Lò: 02, Diễn Châu: 01, Hưng Nguyên: 01, Nam Đàn: 01, Nghi Lộc: 02, Quỳnh Lưu:01).
Trong đó, có 13 ca cộng đồng phân bổ ở 5 địa phương (Cửa Lò: 02, Diễn Châu: 01, Hưng Nguyên: 01, Nam Đàn: 01, TP Vinh:08).
Riêng 08 ca cộng đồng tại TP Vinh phân bổ ở 5 xã, phường: Cửa Nam: 01, Hồng Sơn: 03, Hưng Bình: 02, Lê Mao: 01, Nghi Phú: 01).

Hiến Chương