Cửa lò: Triển khai kế hoạch Test nhanh kháng nguyên SASR-CoV-2 trên diện rộng có thu phí và công tác cách ly y tế.

Đăng ngày 23/08/2021