Quý I/2022, Nghệ An sẽ tiêm gần 2 triệu liều bổ sung, liều nhắc lại vắc-xin phòng Covid-19

Đăng ngày 07/01/2022

Chiến dịch tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc-xin phòng Covid-19 đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc-xin cao trên 95% cho người trong độ tuổi thuộc diện tiêm chủng.

Ngày 4/1, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022. Kế hoạch được ban hành nhằm thực hiện phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc-xin phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cho cộng đồng.

Theo Kế hoạch: Chiến dịch tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc-xin phòng Covid-19 được triển khai tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn tỉnh. Các loại vắc-xin được sử dụng là vắc-xin đủ điều kiện từ nguồn vắc-xin được Bộ Y tế phân bố để tăng độ bao phủ của vắc-xin cho người dân.

Tiêm phòng Covid-19 cho trẻ độ tuổi 12-17 tuổi. Ảnh: Đức Anh

Tổng số liều bổ sung là 362.351 liều, số liều nhắc lại là 1.612.081 liều… Thời gian thực hiện từ tháng 01/2022 đến hết Quý I/2022. Chiến dịch tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc-xin phòng Covid-19 đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc-xin cao trên 95% cho người trong độ tuổi thuộc diện tiêm chủng. Nghệ An huy động cả hệ thống chính trị tham gia chiến dịch; huy động tối đa các lực lượng để hỗ trợ triển khai tiêm chủng.

Đối tượng tiêm liều bổ sung là người từ 18 tuổi trở lên, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người từ 50 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng; người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin của hãng Sinopharm hoặc vắc xin Sputnik V… Loại vắc-xin tiêm bổ sung là vắc-xin cùng loại với liều cơ bản hoặc vắc-xin Pfizer, Moderna. Khoảng cách tiêm 1 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng. Những người sau khi đã tiêm liều bổ sung thì được coi là hoàn thành liều cơ bản.

Đối tượng tiêm liều nhắc lại là người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19, nhân viên y tế. Loại vắc-xin tiêm liều nhắc lại là vắc-xin liều cơ bản hoặc vắc-xin Pfizer, Moderna, Astrazeneca. Khoảng cách tiêm 01 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản

Kế hoạch cũng nêu rõ các yêu cầu về tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc-xin, tổ chức tiêm chủng, đảm bảo an toàn tiêm chủng, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng, quản lý đối tượng và cơ sở tiêm chủng, công tác truyền thông, quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau tiêm chủng, giám sát chất lượng vắc-xin và hoạt động tiêm chủng; giao rõ trách nhiệm của Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện chiến dịch.