Quy định về quản lý truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử

Đăng ngày 09/01/2015

Ủy ban nhân dân Thị xã vừa ban hành công văn số 19, ngày 09/01/2015 để đôn đốc triển khai thực hiện Quyết định 44/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về quản lý truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn và tổ chức tập huấn cho các phường

TK TThong

Theo báo cáo thống kê của các phường tổng số điểm kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn Thị xã là 23 điểm trong đó: Nghi Hải 3, Nghi Hòa 2, Nghi Hương 1, Nghi Thu 6, Thủy Thủy 4, Nghi Thủy 1, Nghi Tân 6. Nhưng đến nay mới có 06/23 điểm kinh doanh hoạt động Internet đã gửi hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và Internet trong đó: Nghi Thu 02, Nghi Hải 02 và Thu Thủy 02.

Để quản lý tốt hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn theo đúng quy định. UBND Thị xã Cửa Lò yêu cầu UBND các phường, Trung tâm viễn Thông, Trung tâm Viettel tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho các điểm hoạt động kinh doanh Internet trên địa bàn đến phòng Văn hóa và Thông tin – Thị xã Cửa Lò làm thủ tục xin cấp phép theo đúng quy định của pháp luật

                                                                   Khắc Giang