Hội người cao tuổi Nghi Hải: Tổng kết phong trào hội năm 2014

Đăng ngày 09/01/2015

         z-CTT

          Gai đoạn 2010 – 2014  phong trào “tuổi cao gương sáng” tiếp tục được phát triển, những mô hình điển hình cá nhân và tập thể đã và đang được nhân rộng. 5 năm qua, Hội đã vận được 200 NCT tham gia sinh hoạt, nâng tổng số hội viên hiện nay  lên 750 người, tuy tuổi đã cao nhưng các cụ vẫn tích cực tham gia các phong trào của hội cũng như của địa phương, nhiều cụ đã hăng say lao động phát triển kinh tế  tăng thu nhập cho gia đình và trở thành tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Tại hội nghị này, Hội người cao tuổi phường đã biểu phương 2 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong  phong trào “tuổi cao gương sáng” 5 năm 2010 – 2014. Phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, Hội NCT phường Nghi Hải đề ra nhiệm vụ năm 2015, trong đó tiếp tục vận động hội viên nêu gương sáng bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với năng lực sức khỏe của mình. Tại hội nghị này, đại diện các chi hội đã ký kết thi đua phong trào trong thời gian tới.

Dịp này có 4 tập thể và 9 cá nhân được UBND phường Nghi Hải khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội người cao tuổi năm 2014./.

Mỹ Hạnh-Duy Quý