Quốc khánh và bài học đoàn kết toàn dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đăng ngày 02/09/2023

(Baonghean.vn) – Là hiện thân của khát vọng độc lập, tự do và hạnh phúc của dân tộc, cả đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một tâm nguyện duy nhất là làm sao để mang lại “độc lập cho Tổ quốc, tự do cho dân tộc”.

Ngày Quốc khánh là dịp để mỗi công dân tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc; nghĩ về ước vọng cao cả, thiêng liêng của Người để cùng nhau kết đoàn, nhân lên khát vọng đổi thay, xây dựng một nước Việt Nam tự chủ, tự cường, hạnh phúc.

Thành công lớn nhất của Cách mạng Tháng Tám là xóa bỏ hoàn toàn chế độ thực dân, phong kiến, chấm dứt đêm dài nô lệ gần 100 năm dưới ách thống trị của ngoại bang. Ngày Quốc khánh 2/9/1945 là dấu mốc trọng đại, mở đầu cho sự ra đời của một quốc gia độc lập, để mỗi công dân Việt Nam được đứng trước ngưỡng cửa dân chủ, tiếp nhận những tiền đề cho cuộc đời tự do.

Đông đảo nhân dân tập trung tại Quảng trường Ba Đình nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc Lập. Ảnh Tư liệu TTXVN.jpg
Đông đảo nhân dân tập trung tại Quảng trường Ba Đình nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc Lập ngày 2/9/1945. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Bôn ba khắp phương trời tìm đường cứu nước, điều quan tâm nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh là mang lại độc lập cho Tổ quốc, tự do cho dân tộc. Chả thế mà lời đầu tiên trong bản Tuyên ngôn độc lập, Người đã khẳng định: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc“. Để rồi, khi chuẩn bị về với thế giới người hiền, trong Di chúc để lại cho đời sau, Bác cũng chỉ mong một điều duy nhất là Đảng ta luôn giữ được đoàn kết thống nhất, kháng chiến chống Mỹ thắng lợi để Bắc – Nam sum họp một nhà, cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, nhân dân ai cũng được sống yên bình, hạnh phúc.

Vì tư tưởng dân chủ tiến bộ ấy mà trong thế nước như “nghìn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khéo léo quy tụ được nhiều nhân sĩ trí thức yêu nước, nhiệt tình với cách mạng, xây dựng một Chính phủ trí tuệ nhất, đại diện nhất cho tất cả các giới, cùng chung tay thực hiện mục tiêu cao cả là bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc, tự do hạnh phúc cho nhân dân.

Chinh_phu_lam_thoi.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời nhân sĩ trí thức yêu nước tham gia Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 1946. Ảnh: Tư liệu

Trong bối cảnh 95% dân số mù chữ và vừa thoát khỏi nạn đói năm 1945 thì việc làm này là một kỳ tích của Hồ Chí Minh.

Người nói: “Dân chưa hạnh phúc, thì độc lập, tự do cũng chẳng có ý nghĩa gì!”. Mà muốn nhân dân có hạnh phúc thì Đảng, với vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng phải trong sạch vững mạnh, đảng viên phải đi trước để làng nước theo sau; cán bộ phải thực sự là “nô bộc” của nhân dân, chứ không phải là các “ông quan cách mạng”!

Muốn xã hội phát triển thì người dân phải được tự do bày tỏ nguyện vọng của mình, được sáng tạo và cống hiến cho đất nước, dân tộc mình. Chỉ có phát huy dân chủ thì mới huy động được sức mạnh toàn xã hội, đặc biệt là các nguồn lực và con người cho sự phát triển đất nước. Thực tế cho thấy, nơi đâu, lúc nào xa rời tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ, không lắng nghe tiếng nói xây dựng, của người dân, đều dẫn đến trì trệ, suy thoái. Những thành quả quan trọng và có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới giúp Việt Nam thoát khỏi tình trạng một nước lạc hậu, kém phát triển, trở thành một nước phát triển trung bình là minh chứng cho điều này.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp học của công nhân Nhà máy 1-5 (Hà Nội), lá cờ đầu của phong trào bổ túc văn hóa ngành công nghiệp, ngày 19-12-1963 (Ảnh tư liệu).jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp học của công nhân Nhà máy 1/5 (Hà Nội), lá cờ đầu của phong trào bổ túc văn hóa ngành công nghiệp, ngày 19/12/1963. Ảnh: Tư liệu

Cái mới là cái chưa từng xuất hiện. Nhưng cái mới nhiều khi chính là cái đúng đã bị che khuất hoặc lãng quên trong quá khứ được khôi phục và tái xuất hiện. Thành công của sự nghiệp đổi mới là thành công của việc trở lại những giá trị đích thực của Tuyên ngôn độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào. Không ngừng khao khát, không ngừng ước mơ và không ngừng tìm cơ hội mới, chúng ta đã chủ động làm bạn với thế giới nhưng vẫn giữ được vẫn là chính mình trong phong thái của dân tộc tự do trong một nước độc lập.

Vui Quốc khánh 2/9 là dịp mỗi người nhìn lại mình để thêm hiểu, thêm yêu và ghi tạc công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh – người đã lấy việc dâng hiến đời mình cho dân tộc là lẽ sống, là lý tưởng phụng sự của bản thân. Giành độc lập là vì nhân dân và cũng do nhân dân. Chính nhân dân đã dùng công sức, trí tuệ, hy sinh cả máu xương để bảo vệ nền độc lập tự do quí báu đó.

Quốc kỳ tung bay trong nắng Ba Đình. Ảnh VTC news.jpg
Thiêng liêng Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: VTC news

Mừng Độc lập, nhớ về bài học đoàn kết mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu trong Tuyên ngôn độc lập để thấy rằng, khi muôn người như một, chúng ta sẽ có sức mạnh vô biên để thực hiện thành công sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Đoàn kết muôn người như một để công cuộc đổi mới nhanh chóng thành công, để giữ vững độc lập, thống nhất và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Đoàn kết muôn người như một là không sợ kẻ thù nào uy hiếp, xâm lăng./.

Nguồn: Vân Thiêng – Báo Nghệ An