Quê mình xứ Nghệ: Nghề cá ở Nghi Hải – Thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 24/06/2019