Quán triệt nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã 2016

Đăng ngày 12/09/2016

dtapt

Tại hội nghị, cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã thông qua những nội dung chính trong kế hoạch và nội dung cụ thể của chương trình diễn tập KVPT TX Cửa Lò.

dtapt1

dtapt2

Theo yêu cầu của Ban chỉ đạo, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng tham gia diễn tập phải quán triệt và nhận thức đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ, ý định, phương pháp diễn tập; chuẩn bị chu đáo, biên chế khung diễn tập đầy đủ, chuẩn bị văn kiện đồng bộ; tổ chức bồi dưỡng cho Ban chỉ đạo huấn luyện khung tập kỹ càng trước khi diễn tập; công tác điều hành diễn tập phải đảm bảo nội dung, thời gian, an toàn tuyệt đối. Ngay sau Hội nghị quán triệt, ban chỉ đạo diễn tập tổ chức tập thử cho các Ban Đảng, văn phòng thị ủy và các phòng thuộc UBND thị xã.

dtapt3

Nội dung diễn tập khu vực TX năm 2016 được chia làm 3 giai đoạn:  Giai đoạn I chuyển lực lượng vũ trang từ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên cao và  chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Giai đoạn II tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; Giai đoạn III thực hành tác chiến phòng thủ.

dtapt4

Với nỗ lực, quyết tâm cao, hiệp đồng chặt chẽ và sự chuẩn bị chu đáo về con người, phương tiện, vũ khí, các công tác đảm bảo. Tin rằng cuộc diễn tập KVPT TX Cửa Lò năm 2016 sẽ thành công theo kế hoạch đề ra./.

                                                                   Thanh Bình- Duy Quý