Phường Thu Thủy từ 6 khối sáp nhập thành 4 khối dân cư

Đăng ngày 06/05/2019

Chiều ngày 6/5/2019, HĐND phường Thu Thủy khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ VII, kỳ họp bất thường để nghe UBND phường thông qua tờ trình và Ban pháp chế  báo cáo kết quả thẩm tra về đề án sắp xếp, sáp nhập các khối dân cư. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Quang – UVBTV, Chủ nhiệm UB kiểm tra Thị Ủy; Hoàng Sỹ Cường – UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy;  Nguyễn Đình Hùng – Phó chủ tịch HĐND thị xã; đại diện phòng nội vụ, Hội CCB thị xã , Đồn Biên phòng cảng Cửa Lò – Bến Thủy cùng dự.

Sequence 01.00_04_53_09.Still006

Phường Thu Thủy hiện có 114,4 ha đất tự nhiên, dân số 5.675 người sinh sống tại 6 khối. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các khối,  giảm tổ chức, số lượng người hoạt động không chuyên trách và giảm chi ngân sách cho địa phương, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 cũng như đề án số 06, ngày 16/10/2018 của Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò phường Thu Thủy đã tiến hành sáp nhập các khối dân cư.

Sequence 01.00_03_21_14.Still001

Sequence 01.00_03_27_24.Still002

Theo đó, tách 107 hộ và 2,14 ha đất của khối 1 sang khối 2, số hộ còn lại của khối 1 có tên gọi mới là khối 1; Sáp nhập một phần của khối 1 sang khối 2 với tên gọi mới là khối 2; Khối 3 và khối 4 sáp nhập với nhau và có tên gọi mới là khối 3; khối 5 và khối 6 sáp nhập với nhau thành khối 4.

Sequence 01.00_04_29_18.Still005

Sequence 01.00_03_50_19.Still003

Sau khi nghe UBND phường thông qua tờ trình và Ban pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra đề án sắp xếp, sáp nhập từ 6 khối thành 4 khối dân cư, đại biểu HĐND phường Thu Thủy đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của kỳ họp.

Hữu Lương – Duy Quý