HĐND phường Nghi Tân tổ chức kỳ họp thứ 8

Đăng ngày 06/05/2019

Sáng ngày 06/5/2019, HĐND phường Nghi Tân – Khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp bất thường) để xem xét tờ trình của UBND phường về việc sáp nhập để thành lập Khối mới trên địa bàn phường.

TA

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí: Hoàng Thị Hải Yến – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh: Việc sáp nhập Khối nhằm đảm bảo diện tích và dân số của một Khối theo quy định; đồng thời giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hiệu lực theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW (khóa XII) của Đảng.

Với tinh thần tập trung dân chủ, các đại biểu HĐND phường đã thảo luận các nội dung về Đề án sáp nhập và tiến hành biểu quyết 100% đại biểu tán thành với đề án sáp nhập để thành lập Khối mới đó là.

  1. Sáp nhập Khối 4 với Khối 5. Sau khi sáp nhập tên gọi mới là Khối 4.
  2. Sáp nhập Khối 8 với Khối 9. Sau khi sáp nhập tên gọi mới là Khối 5.

Như vậy sau khi sáp nhập, phường Nghi Tân từ 09 khối còn lại 07 khối dân cư gồm: Khối 1, khối 2, khối 3, khối 4, khối 5, khối 6 và khối 7.

                                                                                                                                   Đình Tân – Ban văn hóa phường Nghi Tân