Phường Thu Thủy: Tổng kết hoạt động du lịch năm 2012

Đăng ngày 24/03/2014

 

 

Năm 2012, mặc dầu chịu ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu nhưng nhờ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp cụ thể nên các chỉ tiêu về hoạt động du lịch của phường Thu Thủy cơ bản đạt kế hoạch. Trong năm, phường Thu Thủy đã có 650 ngàn lượt khách đế tham quan và nghỉ dưỡng trên địa bàn, trong đó, khách lưu trú đạt 325 ngàn lượt chiếm 84%, khách nước ngoài gần 2 ngàn lượt. Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch đạt trên 150 tỷ đồng đạt 90,2% kế hoạch cả năm. Thu nộp ngân sách nhà nước gần 5 tỷ đồng, tăng 15 % so với cùng kỳ năm 2011.

Ngoài đánh giá những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ những tồn tại trong mùa du lịch qua, đó là công tác quản lý nhà nước chưa thực sự nghiêm; Hiện tượng người ăn xin, bán hàng rong… có chiều hướng gia tăng ảnh hưởng đến văn minh đô thị; Công tác quản lý còn nhiều bất cập….

Dịp này, UBND phường Thu Thủy đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ du lịch năm 2013 và trao giấy khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân và 15 hộ kinh doanh nhà hàng, khách sạn đã có thành tích xuất sắc trong mùa du lịch năm 2012./.


.
Theo: Đàm Hiền