Phường Thu Thủy ra quân làm sạch bãi Biển

Đăng ngày 17/01/2016

zz BB

zz BB2

Tham gia thu gom rác lần này có 150 đoàn viên – thanh niên, chi đoàn các trường học và cán bộ CNVC đóng trên địa bàn phường. 50m3 rác đã được thu gom, tập kết lên trên đường dạo bộ để Xí nghiệp vệ sinh môi trường Cửa Lò vận chuyển đến nơi đổ rác. Theo kế hoạch, ngoài vệ sinh môi trường làm sạch bãi biển, phường còn triển khai tổng dọn vệ sinh môi trường trong khu vực dân cư vào ngày 30/1 tới đây.

Hoạt động đầy ý nghĩa này đã góp phần tạo môi trường xanh –  sạch – đẹp cho bãi biển Cửa Lò và nâng cao ý thức cộng đồng nhân dân trong toàn phường trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển./.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh