Đài TTTH Cửa Lò tổ chức hội nghị cán bộ VC-LĐ năm 2016

Đăng ngày 18/01/2016

hoinghivc

Về đánh giá việc thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ VC-LĐ năm 2015, đa số ý kiến thảo luận đều thống nhất : Phần lớn các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2015 thì Đài truyền thanh-truyền hình Cửa Lò đã đạt và vượt như : Công tác tiếp, phát sóng Đài phát thanh-truyền hình Cửa Lò, Đài truyền thanh bãi biển, Đài phát thanh Nghệ An, Đài tiếng nói Việt Nam. Sản xuất các chương trình phát thanh địa phương, chương trình phát thanh bãi biển. Trang thông tin điện tử Cửa Lò được quản lý và duy trì tốt.Kết quả Liên hoan PTTH Nghệ An năm 2015 và giải báo chí viết về du lịch Cửa Lò đạt cao.Đời sống CBCC-VC-LĐ được quan tâm hơn. Trong năm đã tổ chức tốt các sự kiện như : Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đài TTTH Cửa Lò: 1/8/1995-1/8/2015; Đại hội Chi bộ Đài TTTH nhiệm kỳ 2015-2020..Đặc biệt, năm 2015, tập thể Chi bộ Đài tiếp tục được công nhận tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; Cơ quan được công nhận tập thể lao động tiên tiến; Công đoàn Đài được Liên đoàn lao động Tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc

Cũng trong hội nghị cán bộ VC-LĐ năm 2016 này, Đài truyền thanh-truyền hình Cửa Lò đã triển khai thảo luận và thông qua các quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế phối hợp giữa Công đoàn, chuyên môn, đoàn thanh niên và thông qua Nghị quyết hội nghị cán bộ VC-LĐ năm 2016. Theo đó,  trong năm 2016 này, Đài TTTH Cửa Lò sẻ khắc phục các hạn chế, tồn tại để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; Làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Thực hiện nghiêm túc hợp đồng sản xuất chương trình PTTH với Đài PTTH tỉnh Nghệ An, quan tâm hơn đến việc cộng tác, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để sản xuất, phát sóng, đăng tải các sản phẩm do đơn vị sản xuất, thực hiện; Tích cực tham mưu với UBND thị xã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã Cửa Lò lần thứ V về “ Nâng cao chất lượng Đài PTTH thị xã, Đài truyền thanh phường đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị” ; Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, trong đó chú trọng các sự kiện như: Bầu cử  quốc hội, bầu cử HĐND các cấp;  Lễ hội du lịch Cửa Lò 2016..Tham mưu với Thị ủy-UBND thị xã, Sở TT&TT, Đài PTTH Tỉnh đầu tư, mua sắm 1 số trang thiết bị sản xuất và tiếp phát chương trình đạt hiệu quả và chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn; Quản lý,duy trì có hiệu quả Trang thông tin điện tử Cửa Lò:Cualo.gov.vn-Cualo.vn; Hướng dẫn nghiệp vụ công tác truyền thanh cơ sở; Quản lý và điều hành Đài truyền thanh bãi biển đạt hiệu quả cao và chăm lo lợi ích, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBVC

hoinghivc1

hoinghivc2

Dịp này, lãnh đạo Đài TTH thị xã đã khen thưởng cho các cá nhân là lao động tiến tiến có nhiều thành tích trong năm 2015 và các tác giả là CBVC-LĐ của đơn vị có các tác phẩm đạt giải trong Liên hoan PTTH Nghệ An

Khắc Giang-Tạ Nhật