Phường Nghi Thu tổng kết hoạt động du lịch năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013

Đăng ngày 24/03/2014

 

Năm 2012, phường Nghi Thu đã tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, chỉnh trang đô thị. Phường cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương 5 không và quán triệt quy chế hoạt động du lịch của Thị xã cho toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân. Tích cực chăm lo xây dựng môi trường cảnh quan khu du lịch xanh, sạch đẹp và đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời chỉ đạo, động viên các doanh nghiệp cá nhân làm du lịch tu sửa, nâng cấp cơ sở kinh doanh và cử cán bộ nhân viên tham gia các lớp tập huấn văn hóa ứng xử cũng như kinh nghiệm làm du lịch do phường tổ chức. Đặc biệt là khuyến khích đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ, các sản phẩm du lịch mới. Tăng cường tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhờ đó, lượng khách đến với Nghi Thu trong năm 2012 đạt đạt 885 ngàn lượt. Trong đó: Khách lưu trú ước đạt 255 ngàn lượt người, khách Quốc tế đạt 3.150 người. Thu nhập từ các hoạt động du lịch ước đạt 74 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2011.

Hội nghị cũng đã phân tích những tồn tại của mùa du lịch 2012 và đưa ra các giải pháp, kế hoạch thực hiện trong năm 2013; Dịp này, 8 cá nhân và 8 tập thể đã được khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động du lịch năm 2012 của địa phương.

.
Theo: Hữu Lương