Nghi Thu tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH – BHYT

Đăng ngày 22/11/2014

 

Tại hội nghị các đại biểu được đại diện BHXH Cửa Lò tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của BHXH và BHYT, những nội dung cơ bản của luật BHXH và BHYT, các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định về đối tượng, quyền lợi, của các tổ chức cá nhân trong hệ thống chính trị của người sử dụng lao động, người lao động khi tham gia BHXH – BHYT. Ngoài ra, các đại biểu còn được đối thoại trực tiếp với cơ quan BHXH về các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Thông qua hội nghị này, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chính sách BHXH tự nguyện  – BHYT, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các đơn vị phối hợp trong việc tuyên truyền và thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT trên địa bàn Thị xã Cửa Lò./.

Mỹ Hạnh – Tạ Nhật