Điện lực Cửa Lò tổ chức hội nghị khách hàng năm 2014

Đăng ngày 21/11/2014

Nhằm nâng cao sự trao đổi thông tin và dịch vụ khách hàng sử dụng điện, sáng nay: 21/11/2014, Điện lực Cửa Lò tổ chức hội nghị khách hàng năm 2014. Ông Nguyễn Thượng Hiền-Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về dự

Báo cáo trước 50 khách hàng tiêu biểu  sử dụng điện thuộc Điện lực Cửa Lò, ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc Điện lực Cửa Lò cho biết, hiện nay, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý vận hành, kinh doanh bán điện phục vụ cung cấp điện cho 07 phường thuộc Cửa Lò, 6 xã thuộc Nghi Lộc,Khu công nghiệp Nam Cấm và khách hàng của 2 phường xã thuộc Thành phố Vinh..Cùng với đó, Điện lực Cửa Lò quản lý 323 trạm biến áp với tổng công suất là trên 123 ngàn KVA với tổng chiều dài đường dây 653 Km, trong đó có 410 Km đường dây hạ thế

Phát biểu tại hội nghị, nhiều khách hàng thuộc điện lực Cửa Lò đã ghi nhận: Trong 10 tháng đầu năm nay, Điện lực Cửa Lò đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh doanh; Thực hiện quản lý khách hàng và công tơ; Triển khai tốt việc tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn và công tác thu nộp tiền điện; Bảo đảm công tác kỷ thuật an toàn, đặc biệt là an toàn trong lao động; Chất lượng điện năng và công tác dịch vụ khách hàng từng bước được cải thiện, trong đó đã chú trọng triển khai các dịch vụ mới như: Thực hiện chương trình tin nhắn SMS..Tuy nhiên, Điện lực Cửa Lò cũng cần quan tâm hơn đến quyền lợi của các khách hàng như: Cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, hạn chế việc cắt điện, cắt điện không có kế hoạch; Nghiên cứu và khắc phục các sự cố tụt áp  đặc biệt là nhóm khách hàng sử dụng lớn như các doanh nghiệp thuộc Khu vực Nam Cấm, trung tâm du lịch Cửa Lò và khu vực Cửa Hội

                                                         

                                                Khắc Giang-Duy Quý