Phường Nghi Thu có Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy mới.

Đăng ngày 27/12/2021

Sáng 27/12/2021, Thị ủy Cửa Lò đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy về công tác cán bộ tại phường Nghi Thu. Các đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ, lãnh đạo các phòng, ban cơ quan Thị ủy, UBND thị xã và Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể phường Nghi Thu tham dự.

Tại buổi lễ, đồng chí Ngô Bình Sơn – Phó trưởng Ban tổ chức Thị ủy đã công bố Quyết định số 250- QĐ/ThU, ngày 23/12/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò về việc luân chuyển, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Thị ủy viên, Chánh văn phòng HĐND, UBND thị xã tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Nghi Thu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, công bố Quyết định số 251- QĐ/ThU, ngày 23/12/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò về việc luân chuyển, chỉ định đồng chí Cao Anh Hùng – Trưởng phòng Tư pháp Thị xã tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020 – 2025, định hướng để HĐND phường bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Nghi Thu nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau khi trao các quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy giao nhiệm vụ cho các đồng chí được luân chuyển, chỉ định giữ các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020 – 2025 nổ lực phấn đấu, sâu sát cơ sở, năng động, sáng tạo, phát huy tốt tinh thần  đoàn kết cùng đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, nhân dân xây dựng Nghi Thu vững mạnh về mọi mặt.

                                                        Hữu Lương – Ngọc Ánh