Cửa Lò: Công điện về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Đăng ngày 27/12/2021