Phường Nghi Tân gắn biển “Ngõ phố văn minh” năm 2022

Đăng ngày 28/10/2022

Chiều ngày 28/10, phường Nghi Tân đã long trọng tổ chức lễ gắn biển “Ngõ phố văn minh” năm 2022 tại ngõ số 200, đường Hoàng Nguyên Cát thuộc khối 1. Các đồng chí: Nguyễn Văn Dần- Phó chủ tịch UBMTTQ thị xã, Mai Văn Lợi- Phó trưởng phòng VHTT; Lãnh đạo đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể phường Nghi Tân và ban cán sự khối 1 cùng dự.

Ngõ số 200, đường Hoàng Nguyên Cát thuộc khối 1 phường Nghi Tân hiện có 32 hộ dân đang sinh sống. Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND phường và ban cán sự khối, các hộ dân ở ngõ phố này đã thi đua thực hiện tốt 2 tiêu chí và 6 nội dung để xây dựng “Ngõ phố văn minh”. Theo đó, ngõ số 200 không còn hộ nghèo, không có người sinh con thứ 3 trở lên, không có người vi phạm các tệ nạn xã hội và phạm pháp hình sự. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được thực hiện tốt. Cảnh quan môi trường luôn Xanh- Sạch- Đẹp, an ninh trật tự đảm bảo…

Trước những kết quả nổi bật đó, UBND phường Nghi Tân đã ra quyết định công nhận Ngõ số 200, đường Hoàng Nguyên Cát thuộc khối 1 đạt tiêu chuẩn “Ngõ phố văn minh”. Đây cũng là ngõ phố thứ 2 của phường Nghi Tân sau ngõ 160 đường Vạn Lộc, thuộc khối 6 đạt được vinh dự này./.

  Phan Thành- Tạ Nhật