Phường Nghi Hương và Nghi Hải tổ chức các kỳ họp HĐND cuối năm 2013

Đăng ngày 26/12/2013

Tại kỳ họp này, các đại biểu đã được nghe các báo cáo của Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội quốc phòng năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Các báo cáo về thực hiện dự toán thu chi ngân sách, báo cáo về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5,…Trong năm 2013, có 15 chỉ tiêu đề ra, đã có 5 chỉ tiêu vượt và 6 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất toàn phường ước đạt 641 tỷ, đạt 101,7% KH năm, tăng 12,5% so với năm 2012. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 12,05%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93%, tỷ lệ hộ nghèo cò 3,63%… Văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác quốc phòng – an ninh trên địa bàn được giữ vững.

Kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa XVIII cũng đã tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn, cùng nhau thảo luận, bàn bạc và thông qua các Nghị quyết trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014. Đặc biệt, là thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 – 2016./.

Trong sáng nay, HĐND phường Nghi Hải cũng tổ chức kỳ họp thứ 6 khóa IV, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đến dự có Đ/c Lê Thanh Ty – Đại biểu HĐND tỉnh, Đ/c Mai Văn Minh – Phó chủ tịch HĐND thị xã.

Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- XH, QP-AN năm 2013 và phương hướng hướng nhiệm vụ năm 2014 của Uỷ ban nhân dân Phường Nghi Hải tại Kỳ họp cho biết: Năm 2013 kinh tế của Nghi Hải tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng giá trị sản xuất toàn Phường ước đạt gần 562 tỷ đồng tăng 8% so với năm 2012. Cơ cấu sản xuất chuyển dịch theo hướng ưu tiên phát triển thương mại và dịch vụ, theo đó thu nhập từ các ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng gần 51% trong tổng giá trị sản xuất trên toàn phường. Bình quân thu nhập đầu người đạt trên 34 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách phường đạt trên 6 tỷ đồng. VH-XH có nhiều chuyển biến tích cực, công tác QP-AN trên địa bàn được giữ vững.

Kỳ họp thứ 6 HĐND phường Nghi Hải khóa IV, tập trung thảo luận và thông qua nghị quyết thực hiện các mục tiêu KT-XH, AN- QP năm 2014 với một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 8 – 9% so với năm 2013; Thu ngân sách phường đạt trên 5,7 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5.% theo tiêu chí mới./.