Phường Nghi Hương: Tổng kết hoạt động du lịch năm 2010

Đăng ngày 22/03/2014

 

Bằng nhiều cơ chế chính sách và nắm bắt thị trường nhanh, do đó, năm 2010 Nghi Hương đã khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch của địa phương. Lượng khách và nhu cầu sử dụng các dịch vụ tăng hơn những năm trước. Thu nhập từ các hoạt động du lịch trong năm ước đạt 58,3 tỷ đồng, trong đó địa phương quản lý ước đạt 15,8 tỷ đồng, chiếm 25%, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2009. Trong năm qua, Nghi Hương cũng đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch, đặc biệt, không có trường hợp vi phạm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo được lòng tin cho khách du lịch. Công tác bảo đảm ANTT cũng được chú trọng. Bên cạnh đó, ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân cũng được nâng cao. Năm 2011, Nghi Hương sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện tốt chủ trương “5 không” và quy chế du lịch của thị xã. Phối hợp điều chỉnh quy hoạch các cụm ốt và các tuyến đường phía Bắc quảng trường Bình Minh. Nâng cao năng lực, kỹ năng giao tiếp cho nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Tăng cường công tác đảm bảo ANTT để khách du lịch yên tâm khi đến Nghi Hương.

Theo: Thanh Vân