Phường Nghi Hải tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử HĐND phường nhiệm kỳ 2021- 2026

Đăng ngày 05/02/2021

Sáng ngày 05/2, UB MTTQ phường Nghi Hải đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021- 2026. 

Tại chương trình, hội nghị đã thông qua dự kiến cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo quy định số đại biểu được bầu của HĐND phường là 21 vị. Tại vòng 1 hội nghị hiệp thương lần này Ban bầu cử phường dự kiến giới thiệu nhân sự là 45 vị. Theo đó hướng cơ cấu gồm: Đảng ủy phường được bầu: 02 đại biểu; Cơ quan chính quyền phường được bầu: 05 đại biểu; MTTQ và các đoàn thể được bầu: 05 đại biểu; Các cơ quan đơn vị khác như Y tế, doanh nghiệp, trường học được bầu: 02 đại biểu; Khối xóm được bầu: 07 đại biểu. Trong đó bảo đảm ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ; phấn đấu tỷ lệ nữ trúng cử khoảng 30% tổng số đại biểu HĐND; phấn đấu tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là người ngoài Đảng không thấp hơn 10% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; phấn đấu tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) không thấp hơn 15% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; phấn đấu tỷ lệ từ 30% trở lên đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021 tái cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021.

Hội nghị đã nhất trí cao với số lượng, cơ cấu mà Ban bầu cử đã thông qua. Đây sẽ là tiền đề để Ban bầu cử HĐND phường Nghi Hải nhiệm kỳ 2021- 2026 chọn ra được những vị đại biểu HĐND đủ đạo đức, năng lực, phẩm chất chính trị, xứng đáng là người đại diện cho tiếng nói của người dân./.

Phan Thành – Tạ Nhật