Phụ nữ Cửa Lò quản lý và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi

Đăng ngày 19/08/2022

Trong những năm qua Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Cửa Lò đã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã quản lý và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện cho nhiều hội viên phụ nữ thoát nghèo, phát triển kinh tế, vươn lên khẳng định bản thân và làm giàu chính đáng. 

Giao dịch NHCSXH tạo điều kiện cho nhiều hội viên vay vốn tại Phường Nghi Thủy

Hiện nay, Hội LHPH thị xã có 07 cơ sở hội, 39 chi hội với 1.028 hội viên phụ nữ. Để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo cho hội viên, thời gian qua, Hội LHPH thị xã đã triển khai nhiều giải pháp tích cực giúp chị em phụ nữ vươn lên trong phát triển kinh tế. Trong đó, khai thác nguồn vốn từ chương trình ủy thác với NHCSXH thị xã là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực đã giúp cho nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững. Đây là kênh vốn ưu đãi, lãi suất thấp, thời gian cho vay vốn phù hợp, hỗ trợ thiết thực cho các hội viên nghèo vay vốn để có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo, tạo công ăn việc làm và vươn lên ổn định cuộc sống. Tính đến nay Hội đang quản lý 1.633 hộ vay, dư nợ 84,867 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 40.39% tổng dư nợ trên toàn thị xã), tăng so với năm 2021 là 8.2589 tỷ đồng; nợ quá hạn luôn luôn ở mức thấp (tỷ lệ 0,1%); công tác giao ban hàng tháng tại điểm giao dịch đã được duy trì và nâng lên về chất lượng; phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn tồn tại vướng mắc; tiền gửi tiết kiệm đạt 2.720.000 triệu triệu đồng (trong đó nguồn gửi huy động tiết kiệm thị trường là 2.7290.000 triệu đồng).

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hội viên phụ nữ đã phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Để bảo đảm nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng đối với các hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế, Hội LHPN thị xã đã chỉ đạo các cơ sở Hội tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, quy định của Ngân hàng về cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách đến các tầng lớp phụ nữ và nhân dân; đặc biệt là Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”; các nội dung thỏa thuận theo văn bản liên tịch giữa NHCSXH và Hội LHPN thị xã; đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về triển khai, thực hiện quản lý nguồn vốn Tín dụng chính sách.

Hàng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN Thị xã đã có kế hoạch chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện đúng quy trình công đoạn ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong đó chú trọng công tác bình xét cho vay vốn đúng đối tượng, công khai dân chủ, đảm bảo quy trình. Đồng thời, chỉ đạo Hội LHPN các phường rà soát lại chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm, vay vốn chưa đảm bảo yêu cầu làm rõ nguyên nhân để củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ, phối hợp với NHCSXH tổ chức tập huấn cho các cơ sở Hội, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) về công tác quản lý các nguồn vốn vay. Định kỳ 6 tháng, quý, đột xuất Ban Thường vụ thị Hội đã tổ chức các đợt kiểm tra về cơ sở, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, sai sót để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban quản lý tổ TK&VV và đôn đốc, vận động khách hàng sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả. Phối hợp các ngành chức năng tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 120 chị là thành viên vay vốn, vận động chị em áp dụng kiến thức đã học vào chế biến, sản xuất, chăn nuôi, sử dụng vốn có hiệu quả cao nâng cao đời sống gia đình.

Ra mắt  mô hình Tổ hợp tác “Buôn bán và chế biến hải sản” khối Bình Minh, phường Nghi Thuỷ 

Điển hình như mô hình Tổ hợp tác “Buôn bán và chế biến hải sản” gồm 10 thành viên khối Bình Minh, phường Nghi Thuỷ đã được Hội tín chấp cho vay từ nguồn vốn  NHCSXH 250 triệu đồng. Với sự cần cù, chịu khó học của phụ nữ miền biển, từ nguồn vốn của gia đình và nguồn vốn vay từ NHCS các thành viên Tổ hợp tác đã phát huy lợi thế kinh tế tập thể, tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cuộc sống cho hội viên bình quân mỗi tháng từ 5 triệu đến 15 triệu đồng/hộ, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương, nâng cao thương hiệu làng nghề, đưa các sản phẩm uy tín của Cửa Lò đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Được hỗ trợ vốn vay, nhiều gia đình hội viên đã mạnh dạn đầu tư tàu khai thác hải sản xa bờ 

Có thể khẳng định, từ hiệu quả của hoạt động ủy thác đã có tác động tích cực đến chất lượng hoạt động Hội và phong trào phụ nữ, nâng cao tỷ lệ thu hút hội viên. Thông qua sinh hoạt chi, tổ hội và hoạt động của tổ tiết kiệm, vay vốn đã góp phần nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ, giúp chị em tự tin hơn trong tham gia các hoạt động xã hội, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tình làng nghĩa xóm càng thêm gắn bó. Chị em tin tưởng, gắn bó hơn với tổ chức Hội, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước.

Các nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH Thị xã thời gian qua đã và đang phát huy được hiệu quả tích cực, tạo đòn bẩy cho hội viên phụ nữ, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống. Qua đó tăng tỷ lệ hộ thoát nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

                                                                       Phan Huyền- PCT Hội LHPN thị xã