Giải ngân 200 triệu đồng cho 4 hội viên nông dân Thu Thuỷ

Đăng ngày 19/08/2022

Sáng ngày 19/8,  tại phường Thu Thuỷ, Hội nông dân Thị xã Cửa Lò tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn Tỉnh cho hội viên nông dân. Đ/c Nguyễn Đức Anh – Phó Chủ tịch hội nông dân thị xã cùng dự.

Dịp này, Hội nông dân Thị xã Cửa Lò tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn Tỉnh 200 triệu đồng cho 4 hội viên nông dân là các thành viên của tổ hội ”Kinh doanh dịch vụ du lịch” thuộc Hội nông dân phường Thu Thuỷ.

Tổ hội ”Kinh doanh dịch vụ du lịch” phường Thu Thuỷ được thành lập năm 2019 với 22 thành viên, được hỗ trợ nguồn vốn vay, các hội viên nông dân của tổ hội sẽ sử dụng nguồn vốn vào việc nhập thêm nguồn hàng hải sản và mua thêm tủ đông để dự trữ nguồn hàng…

Trong những năm qua, từ Quỹ hỗ trợ Nông dân nguồn Tỉnh, hội nông dân thị xã đã giải ngân cho nhiều thành viên là hội viên nông dân với mong muốn tạo cơ sở, bàn đạp nhằm giúp hội viên nông dân được sử dụng nguồn vốn để phát triển kinh tế, xây dựng và duy trì các mô hình kinh doanh dịch vụ du lịch thành công và phát triển hơn nữa.

                                                                              Nguyễn Hương