Phụ nữ Cửa Lò: Nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần bảo vệ môi trường (phát sóng NTV ngày 06/07/2020)

Đăng ngày 07/07/2020

Ý thức được trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ bảo vệ môi trường sống, trong thời gian qua, các cấp hội phụ nữ tại thị xã Cửa Lò đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động ý nghĩa từng bước góp phần bảo vệ môi trường sống, xây dựng đô thị du lịch ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.