Phụ nữ Cửa Lò sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn

Đăng ngày 06/03/2017

Thực phẩm là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của con người song nó cũng có thể gây bệnh nếu không đảm bảo vệ sinh. Do đó, thời gian qua Hội phụ nữ Cửa Lò đã chỉ đạo, động viên chị em sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.