Phụ nữ có đặc quyền ‘nghỉ làm vẫn hưởng lương’

Đăng ngày 08/03/2017

Bạn có biết khi mang thai, khi đặt vòng tránh thai… mình có quyền nghỉ làm bao nhiêu ngày mà sếp không thể gây khó dễ?

* Khi có bầu, phụ nữ được nghỉ việc đi khám thai mấy lần?

Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

– Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần một ngày.

– Trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ hai ngày cho mỗi lần khám thai.

– Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

* Phụ nữ khi thực hiện các biện pháp tránh thai được nghỉ làm bao nhiêu ngày?

Theo điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội, khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

– 7 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;

– 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

– Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

* Chồng có được hưởng chế độ nghỉ việc khi vợ sinh con?

Khoản 2 điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

– 5 ngày làm việc;

– 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

– Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc;

– Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

* Người mang thai hộ có được hưởng chế độ thai sản?

Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về hế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ như sau:

– Lao động nữ mang thai hộ được hưởng chế độ khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và chế độ khi sinh con cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ nhưng không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này.

– Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

– Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

*  Lương nghỉ thai sản tính thế nào?

chua-chinh-xac

Theo quy định tại Điều 34, 35 Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nữ được 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Ngoài ra, người lao động nữ còn được trợ cấp một lần khi sinh con bằng hai tháng lương tối thiểu chung.

Đối với chi phí khám chữa bệnh, sinh con theo quy định tại Điều 22 Luật bảo hiểm y tế, người lao động được bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí và họ phải chịu 20% chi phí.

Theo điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng, mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp có ngày lẻ thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

chua-chinh-xac

Theo VNE