Phong trào tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe ở Cửa Lò (phát sóng NTV ngày 11/05/2020)

Đăng ngày 11/05/2020

Ở thị xã Cửa Lò, sau khi có lệnh dỡ bỏ các biện pháp cách ly, ngoài thực hiện nghiêm hướng dẫn của cơ quan chức năng về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thì việc rèn luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe nhằm góp phần phòng, chống dịch bệnh đã được nhiều người dân TX Cửa Lò lựa chọn trong thời điểm này.