Phóng sự: Vẻ đẹp sớm mai trên biển Cửa Lò.

Đăng ngày 31/07/2023