Phóng sự: Tuổi trẻ Cửa Lò tăng cường chuyển đổi số phát triển du lịch địa phương( phát sóng NTV- Nghệ An ngày mới, ngày 24/3/2023)

Đăng ngày 24/03/2023