Phóng sự: Thị xã Cửa Lò triển khai nhiều giải pháp thu hút khách mùa thấp điểm( phát sóng NTV – Nghệ An ngày mới, ngày 21/9/2023)

Đăng ngày 21/09/2023