Danh sách 89 đơn vị hành chính cấp xã tại Nghệ An dự kiến thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025

Đăng ngày 21/09/2023

Nghệ An dự kiến có 1 đơn vị hành chính cấp huyện và 89 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025, và dự kiến có 98 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2026 – 2030.

Quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thể hiện rõ phương án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, trong đó, có hướng thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại Nghệ An.

Toàn cảnh phường Lê Mao – nơi đóng trung tâm hành chính thành phố Vinh dự kiến thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025. Ảnh: Nhật Lệ

Giai đoạn 2023 – 2025, thực hiện sắp xếp đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Theo tiêu chí trên, giai đoạn trên, Nghệ An sắp xếp 1 đơn vị hành chính cấp huyện là sáp nhập thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh và dự kiến sắp xếp 89 đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể:

Thành phố Vinh gồm 4 phường: Quang Trung, Đội Cung, Lê Mao, Hồng Sơn và 2 xã: Nghi Đức, Hưng Chính.

Huyện Đô Lương dự kiến có 10 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp, gồm các xã: Ngọc Sơn, Bồi Sơn, Bắc Sơn, Đặng Sơn, Lưu Sơn, Đà Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Lạc Sơn và thị trấn Đô Lương.

Huyện Kỳ Sơn có thị trấn Mường Xén thuộc diện dự kiến sắp xếp.

Huyện Con Cuông có thị trấn Con Cuông thuộc diện dự kiến sắp xếp.

Huyện Tân Kỳ có các xã: Nghĩa Hợp, Tân Long dự kiến thuộc diện sắp xếp.

Huyện Nghĩa Đàn có 3 xã: Nghĩa Phú, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hiếu dự kiến thuộc diện sắp xếp.

Huyện Quỳnh Lưu có 14 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp gồm: Quỳnh Hoa, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Hậu, Quỳnh Đôi, Quỳnh Lương, Quỳnh Hồng, Quỳnh Bá, Quỳnh Minh, Quỳnh Hưng, Quỳnh Ngọc, Tiến Thủy, Sơn Hải, Quỳnh Thọ, Quỳnh Long.

Huyện Thanh Chương dự kiến có 13 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp là: Thanh Hòa, Thanh Tiên, Thanh Lĩnh, Thanh Chi, Thanh Khê, Thanh Long, Xuân Tường, Thanh Dương, Thanh Lương, Thanh Giang, Thanh Đồng, Thanh Yên, Thanh Khai.

Huyện Diễn Châu có 17 đơn vị hành chính cấp xã dự kiến sắp xếp là: Diễn Hùng, Diễn Mỹ, Diễn Hồng, Diễn Phong, Diễn Hải, Diễn Tháp, Diễn Vạn, Diễn Xuân, Diễn Đồng, Diễn Bích, Diễn Hạnh, Diễn Ngọc, Diễn Quảng, Diễn Hoa, Diễn Phúc, Diễn Tân và thị trấn Diễn Châu.

Huyện Hưng Nguyên có 6 xã thuộc diện dự kiến sắp xếp là: Hưng Mỹ, Hưng Thịnh, Hưng Thông, Hưng Tân, Hưng Lợi, Hưng Phúc.

Huyện Nam Đàn có 2 xã thuộc diện dự kiến sắp xếp là: Nam Nghĩa và Hồng Long.

Huyện Yên Thành có 8 xã thuộc diện dự kiến sắp xếp là: Hậu Thành, Lý Thành, Đại Thành, Hoa Thành, Khánh Thành, Hồng Thành, Hợp Thành và thị trấn Yên Thành.

Huyện Nghi Lộc có 3 xã thuộc diện dự kiến sắp xếp là: Nghi Hoa, Nghi Tiến, Nghi Thịnh.

Huyện Anh Sơn có 3 xã dự kiến thuộc diện sắp xếp là: Tam Sơn, Thanh Sơn và thị trấn Anh Sơn.

Theo Quy hoạch tỉnh, giai đoạn 2026 – 2030 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Căn cứ tiêu chí trên, giai đoạn 2026 – 2030, Nghệ An có 98 đơn vị hành chính cấp xã dự kiến thuộc diện sắp xếp; trong đó, thành phố Vinh có 6 đơn vị; thị xã Thái Hòa 2 đơn vị; huyện Đô Lương 16 đơn vị; huyện Tân Kỳ 4 đơn vị; thị xã Hoàng Mai 1 đơn vị; huyện Nghĩa Đàn 4 đơn vị; huyện Quỳnh Lưu 9 đơn vị; huyện Thanh Chương 3 đơn vị; huyện Diễn Châu 14 đơn vị; huyện Hưng Nguyên 2 đơn vị; thị xã Cửa Lò (thành phố Vinh mở rộng) 1 đơn vị; huyện Nam Đàn 6 đơn vị; huyện Yên Thành 10 đơn vị; huyện Nghi Lộc 15 đơn vị; huyện Anh Sơn 5 đơn vị.

Ngoài thị xã Cửa Lò chắc chắn sẽ sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính và dân số vào thành phố Vinh, dự kiến thực hiện trong năm 2024, thì danh sách 89 đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 và 98 đơn vị cấp xã giai đoạn 2026 – 2030 chỉ mới dự kiến căn cứ vào diện tích tự nhiên và dân số so với tiêu chuẩn quy định.

Còn con số cụ thể thực hiện sắp xếp có thể sẽ ít hơn. Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lưu ý: Việc lập và thực hiện quy hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 ngoài tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số cần tính đến kết quả sắp xếp giai đoạn trước, đơn vị hành chính ổn định từ lâu, có vị trí biệt lập, có các yếu tố đặc thù và các đơn vị hành chính nông thôn đã được quy hoạch thành đơn vị hành chính đô thị.

Nghệ An đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 do đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Phó trưởng ban, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó trưởng ban Thường trực và đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Phó trưởng ban; và 36 thành viên là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng các ban Đảng Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh;…

Ban Chỉ đạo đang lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai nhiệm vụ xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Sau khi Đề án hoàn thiện được tỉnh thông qua sẽ trình Bộ Nội vụ thẩm định trước khi trình Chính phủ, sau đó trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định, lúc đó số đơn vị hành chính cấp xã sắp xếp trên địa bàn Nghệ An mới chốt chính thức, dự kiến trong năm 2024.

Nguồn: Báo Hà Tĩnh