Phóng sự: Nông dân Cửa Lò đa dạng sản phẩm chuẩn bị cho Tết cổ truyền

Đăng ngày 06/12/2022