Phóng sự: Ngày cuối “chia tay” của những hộ kinh doanh ki ốt phía Đông đường Bình Minh.

Đăng ngày 30/09/2022

Ngày 30/9/2022, được xem là thời khắc lịch sử ghi dấu đối với các hộ kinh doanh ở phía Đông đường Bình Minh Thị xã Cửa Lò. Bao nhiêu năm gắn bó tâm huyết với nghề, giờ là thời điểm chia tay, mặc dù hơi nuối tiếc nhưng họ đã thực hiện chủ trương với một tâm thế quyết tâm, và hy vọng đổi mới hơn.