Phóng sự: Lan tỏa phong trao xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu” ở Nghi Hải.(phát sóng NTV, Trang địa phương ngày 18/11/2023)

Đăng ngày 18/11/2023