Phóng sự: Giáo dân Cửa Lò góp phần tích cực vào phát triển kinh tế địa phương

Đăng ngày 21/12/2022