Clip: Cửa Lò thăm, chúc mừng các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn.

Đăng ngày 21/12/2022