Phóng sự: Đồng bào công giáo đoàn kết xây dựng quê hương.

Đăng ngày 15/12/2021