Cửa Lò họp Ủy viên ủy ban nhân dân phiên thường kỳ tháng 12/2021

Đăng ngày 15/12/2021

Chiều ngày 15/12, thị xã Cửa Lò đã tổ chức phiên họp Ủy viên ủy ban nhân dân thường kỳ tháng 12/2021 để nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Doãn Tiến Dũng- Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Quang- Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch HĐND thị xã; Võ Văn Hùng- Phó chủ tịch UBND thị xã; đại diện một số phòng, ban, đơn vị thị xã liên quan cùng dự. 

Theo đó, tại phiên họp Ủy viên ủy ban nhân dân lần này, các đại biểu đã dành thời gian để nghe và cho ý kiến các nội dung: Đơn vị tư vấn thiết kế trình bày phác thảo các công trình điểm đến khu du lịch phường Nghi Thủy; Báo cáo tổng kết công tác Quốc phòng- An ninh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kết quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tiến độ các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn; Chương trình công tác năm 2022 của UBND thị xã- Đảng ủy cơ quan chính quyền thị xã; Báo cáo kết quả xử lý vi phạm hành chính năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện đề án nâng cao chất lượng nguồn lực lao động phục vụ du lịch gắn với giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo bền vững; Công tác phòng chống dịch trên địa bàn thị xã năm 2021, đề xuất phương án năm 2022.

Trong khuôn buổi làm việc, các đồng chí Phó chủ tịch HĐND, UBND thị xã, đại diện các phòng, ban, đơn cũng đã tiến hành trao đổi, thảo luận đồng thời đề ra nhiều giải pháp, phương án cụ thể, phù hợp cho từng nội dung, đặc biệt là về phần phác thảo các công trình điểm đến khu du lịch phường Nghi Thuỷ..

Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Doãn Tiến Dũng đã có kết luận cụ thể cho từng nội dung. Đối với nội dung phác thảo về các công trình điểm đến khu du lịch Nghi Thủy, đồng chí chủ tịch UBND thị xã yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế cần nhanh chóng hoàn thiện kiến trúc, chọn chất liệu, kích thước phù hợp với các hạng mục của công trình gắn với đặc trưng văn hóa Cửa Lò và đảm bảo sử dụng có hiệu quả khi đưa vào hoạt động. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị liên quan của thị xã nhanh chóng triển khai các bước cần thiết để thị xã trình Ban thường vụ và lấy ý kiến của nhân dân để sớm triển khai xây dựng đề án./.

Phan Thành