Phóng sự: Đồng bào công giáo Cửa Lò đoàn kết xây dựng quê hương( Báo Nghệ An đăng ngày 22/12/2021)

Đăng ngày 22/12/2021