Phóng sự: Đặc sắc hội thi đầu bếp giỏi thị xã Cửa Lò lần thứ 2 năm 2023.

Đăng ngày 19/04/2023