Phóng sự: Cửa Lò với công tác giảm nghèo bền vững

Đăng ngày 03/11/2022