Phóng sự: Cửa Lò với công tác đền ơn đáp nghĩa.

Đăng ngày 26/07/2023

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thị xã Cửa Lò quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực và có hiệu quả nhằm thể hiện trách nhiệm, tình cảm tri ân với những anh hùng liệt sĩ các thương binh, bệnh binh các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn.