Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò họp phiên thường kỳ tháng 7/2023

Đăng ngày 26/07/2023

Sáng 26/7, Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024; nghe báo cáo công tác của các đoàn chỉ đạo cơ sở 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thanh Long  – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Doãn Tiến Dũng  – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, đại diện Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy cùng các đồng chí  trong Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, trưởng các phòng ban, ngành, đơn vị thị xã, Hiệu trưởng trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên 2 Nghệ An, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường.

Năm học 2022 – 2023, ngành giáo dục đào tạo thị xã đã thực hiện tốt các giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; bảo đảm an toàn trường học; tập trung chỉ đạo các trường khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đạt kết quả tốt. Hiện tại 22/22 trường công lập đều được công nhận trường chuẩn quốc gia, trong đó có 12 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Công tác phổ cập giáo dục, phân luồng hướng nghiệp cũng được thực hiện tốt; Số giáo viên, học sinh dự thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi cấp tỉnh đạt kết quả cao. Chất lượng giáo dục cả 3 hệ học không ngừng được nâng lên đã góp phần đưa ngành giáo dục đào tạo thị xã vào tốp đầu của tỉnh.

Tại hội nghị, các đồng chí trong BTV Thị ủy, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, trường học đã tập trung làm rõ nguyên nhân đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong năm học qua và đề xuất nhũng giải pháp nhằm giúp ngành giáo dục đào tạo thị xã đạt kết quả cao trong năm học 2023 – 2024.

Kết luận về nội dung này, đồng chí Bí thư Thị ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm học 2022 – 2023 và đề nghị ngành giáo dục tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của đại biểu; đồng thời phối hợp các phòng, ban liên quan và UBND các phường rà soát quy hoạch mở rộng khuôn viên, kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất sớm trình các cấp có thẩm quyền để triển khai. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, phân khai rõ ràng nguồn xã hội hóa; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, dạy ngoại ngữ cho học sinh và chú động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2023 – 2024 để xứng đáng với tốp đầu của tỉnh về giáo dục và đào tạo.

Tiếp đó, Hội nghị nghe báo cáo công tác của các đoàn chỉ đạo cơ sở 6 tháng đầu năm 2023; kiện toàn Ban chỉ đạo cơ sở; Nghe kết quả làm việc  giữa Thường vụ Thị ủy với Đảng ủy các phường; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35, ngày 20/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tàng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trên địa bàn thị xã Cửa Lò; Nghe báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW, 5 năm thực hiện Kết luận số 43 – KT/TW, Chương trình hành động số 25 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới và triển khai một số nhiệm vụ quan trọng khác.

                                                       Hữu Lương – Ngọc Ánh