Phóng sự: Cửa Lò tập trung chỉnh trang khu lâm viên bãi tắm.

Đăng ngày 21/11/2022